Ansvarsfullhet

Det kinesiska nyåret i Helsingfors genomförs på ett ansvarsfullt sätt. Helsingfors evenemangsstiftelse har beviljats certifikatet Ekokompassen och även miljökonsekvenserna av Helsingfors kinesiska nyår bedöms årligen. Vi koncentrerar oss särskilt på att se till att miljöbelastningen från energi, upphandling, material och logistik är så liten som möjligt. Vi förutsätter att också våra samarbetspartner och underleverantörer agerar ansvarsfullt.

Vi strävar efter att minimera utsläppen från energiförbrukningen under evenemanget och att alltid välja hundraprocentigt förnybar grön energi när det är möjligt. 

Vi undviker upphandling av engångsartiklar och strävar efter att begränsa mängden blandat avfall som uppkommer under evenemanget till ett minimum. Våra trycksaker är hundraprocentigt klimatneutrala. Vi har som mål att effektivisera evenemangets logistik och minska evenemangets miljökonsekvenser också i fråga om mobiliteten. Vi uppmuntrar publiken att åka kollektivt, promenera eller cykla. Elförbrukningen minskar när besökarna lämnar sina hem för att delta i olika evenemang.

Det kinesiska nyåret i Helsingfors är ett diskrimineringsfritt evenemang och vi förutsätter att alla anställda, partner och underleverantörer och alla som besöker evenemanget förbinder sig att följa principerna för jämlikhet, rättvisa och likabehandling. Om agerande som pekar på diskriminering observeras under evenemanget, ber vi att händelsen genast rapporteras till ordningsvakterna, som vid behov kan ingripa i situationen.