Trevligt tigerns år!

Helsingfors kinesiska nyår firades den 31 januari med ett festprogram som sändes på webben och med istigrar som skulpterats runt om i staden. Totalt skulpterades tio istigrar för att fira tigerns år. De finns Centralgatan samt på gårdarna på stadens kulturcenter Annegården, Gamlasgården, Månsasgården, Nordhuset och Stoa.

Du hinner fortfarande njuta av feststämningen, eftersom webbsändningen kan ses på Helsingfors-kanalen en vecka fram till den 7 februari. Även istigrarna kan beundras på alla evenemangsplatser hela veckan med väderförbehåll.

Nästa år firas det kinesiska nyåret lördagen den 21 januari, när tigerns år byts ut mot harens år.