Helsingfors firar det kinesiska nyåret med isskulpturer och festprogram på webben

Det kinesiska nyåret firas i Helsingfors igen måndagen den 31 januari, när oxens år övergår i tigerns år. Utöver det festprogram som visas på webben finns också många isskulpturer runt om i staden.

Den fest som under de senaste åren firats på Medborgartorget med tempelmarknad kan i år ses på nätet och i stadsrummet i form av isskulpturer som beskriver tigerns år. Isskulpturer kan ses på Centralgatan och på gårdarna på Helsingfors stads kulturcenter vid Annegården, Gamlasgården, Månsasgården, Nordhuset och Stoa.

På Helsingforskanalen och i en sändning som syns på evenemangets webbplats kan man följa stämningarna och traditionerna i samband med firandet av det kinesiska nyåret i Peking. På programmet finns bl.a. musikföreställningar, kung fu, Peking-operan samt presentation av konsthantverk i anslutning till firandet av det kinesiska nyåret.

Enligt det kinesiska horoskopet gynnar tigerns år den som är djärv och öppen för förändringar. Enligt traditionen kan under tigerns år den energi som är typisk för den majestätiska tigern överföras till människor och få dem att skrida till verket.

Det kinesiska nyåret i Helsingfors är ett evenemang som städerna Helsingfors och Peking står värd för och som har firats i Helsingfors sedan 2007. För produktionen ansvarar Samfundet Finland–Kina tillsammans med Kulturcentret Caisa och Helsingfors evenemangsstiftelse.

Det kinesiska nyåret i Helsingfors visas på webben på Helsingfors-kanalen (helsinkikanava.fi) och kiinalainenvuosi.fi mån. den 31 januari kl. 17. Isskulpturerna kan ses från och med den 31 januari.